Cześć, witaj na moim blogu.

Cześć, witaj na moim blogu.

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne: 1)za prowadzenie egzekucji (w tym również zabezpieczenie roszczeń); 2)za dokonanie innych czynności określonych ustawowo Zgodnie z art. 46 ust 1 uoksie do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji. Do w/w wartości nie wlicza się natomiast kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu. Przy oznaczeniu wartości egzekwowanego świadczenia każde rozpoczęte 10 zł. liczy się za pełne (ust. 2 i 3 art. 46 uoksie ).

Walki przedrozwodowe
Rozstanie jest zawsze wynikiem wewnętrznej walki i podjęcia często najtrudniejszej decyzji w życiu. Bywa jednak, że rozwód jest jedyną możliwą drogą do zachowania w miarę dobrych stosunków z byłym współmałżonkiem.Intercyza wciąż przez wielu jest uważana za ewidentny brak zaufania do trwałości związku. Jeśli nie została ona spisana przed ślubem należy ustalić podział majątku po rozwodzie, co nie zawsze bywa sprawą oczywistą. Zarówno mąż jak i żona wspólnie pracowali przez lata na cały dobytek, który przychodzi im podzielić między siebie. Rozdysponowanie
Na czym polega usługa prawna?
Usługa prawna, to inaczej pomoc z zakresu prawa udzielana przez radców prawnych, notariuszy i adwokatów osobom, które takiej porady potrzebują i posiadają tak zwaną zdolność prawną. Zapotrzebowanie na tego typu usługi z każdym rokiem jest coraz większe ponieważ rośnie także liczba obszarów, w których funkcjonowanie wiąże się z koniecznością znajomości różnego rodzaju przepisów, bądź prawa. Kancelaria jest w stanie udzielić wsparcia klientowi z zakresu nie tylko prawa karnego, ale także administracyjnego, prawa pracy czy pomóc w załatwieniu formalności
O sukcesach i porażkach
Chyba najbardziej lubimy takie sytuacje, gdy życie toczy się utartym torem, kiedy po każdym dniu możemy powiedzieć dzień jak co dzień, jednak nie zawsze jest to możliwe. Czasami zdarzają się różnego rodzaju zawirowania i wówczas potrzebujemy nierzadko nie tylko wsparcia, ale i pomocy. O ile to pierwsze – wsparcie – możemy uzyskać dzięki najbliższej rodzinie, o tyle pomoc niejednokrotnie wymaga zaangażowania osób postronnych, które obiektywnie spojrzą na nasze problemy i będą potrafiły zająć się nimi profesjonalnie. Zdarza się oczywiście, że w rodzinach są
Prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie
Sprawy rozwodowe są niezwykle trudnymi sytuacjami, kiedy chodzi o dobro dzieci, dlatego też przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu lub matce jest jedną z najważniejszych kwestii, które to musi rozstrzygnąć sąd. Na terenie Polski prawo do opieki nad dzieckiem na ogół uzyskuje matka, jednakże prawa ojca są tak samo równe, albowiem wynikają z wielu przepisów nowej konstytucji. Jakie ojciec ma prawa? Każdy zapytany prawnik odpowie, że oboje rodziców mają takie same prawa do opieki nad dzieckiem, albowiem sąd w tej kwestii powinien kierować się dobrem osoby